Værkstedet…

|

…arbejdsbord for profiler, markedsføring og netværk…

Archive for the ‘…opgave’ Category

Krykker i KAOS, Stabilitet & Forankring

fredag, juli 24th, 2015

Jeg kan tilbyde koordinerende og stabiliserende opgaveløsninger indenfor områder med stor tværfaglig kompleksitet – og mange forskellige aktører…

Arbejdsmetodisk bevæger jeg indenfor felterne:

– Komplekse udredninger og evalueringer.

– Undervisning indenfor projektarbejde, stabiliserende forankringsteknikker ved omstillingsprocesser – etik og grænser i tværfagligt og tværkulturelt arbejde, og i arbejde med menneskelige problemstillinger

– Logistik og koordinering med projektarbejdsformen som metodisk synsvinkel til opgavekonkretisering og videndeling

Læs mere: » Krykker i Kaos, Stabilitet & Forankring

Enkel beskrivelse af det abstrakte og komplekse?

lørdag, oktober 20th, 2012

Har du en problemstilling, der er fuldstændig håbløs at beskrive og forklare andre?

Jeg kan tilbyde:

  1. Sparring og samarbejde til præcisering og konkretisering af problemstillingens grundfaktorer, sammenhænge og dynamik
  2. Illustrativ skitsering af problemstillingens faktorer, overordnede sammenhænge og dynamik
  3. Kortfattet og enkel tekstbeskrivelse af problemstillingens grundelementer, begreber og definitioner – suppleret med illustrationer…

Illustrativ skitsering af social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber…

Abstrakt, kompleks og letforståelig:

Abstrakte og komplekse problemstillinger – og enkle og letforståelige beskrivelser…

» Den treenige Guds mission?

» Praksisfællesskaber, civilsamfund og læring…

» Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede

Alment letforståeligt…

Videns- og erfaringsbaggrund:

Tværfaglig koordinering – forskelligt sprog, udtryk og kulturformer – på forskellige organisatoriske niveauer…

» Pædagogik, Struktur & Ledelse…

» Samfundet på tværs…

» Kommunikation & IT…

» Webdesign…

Dialog eller videndeling?

Flere oplysninger og kontakt:

Interesseret?

Kontakt:

Ulla Thorup Nielsen…

» UD-trykkeriet…

…værksted for sprog og udtryksformer…

Opgaveprofil…

torsdag, januar 19th, 2012

Skal struktureres under emner – og fungere som opgave-CV…