Værkstedet…

|

…arbejdsbord for profiler, markedsføring og netværk…

Archive for the ‘…kompetence’ Category

Ikke direkte erhvervsrelevant – men…

fredag, april 24th, 2015

Hobby og fritid
Ikke direkte erhvervsrelevant – men giver et godt billede af min virkelighedsnære og udadvendte personlighed – og min måde at fastholde koncentrationsevnen og “lukke af” på.

» Hobby og fritid

» KOMPETENCE CV

OVERBLIK, INSPIRATION OG REALISME

onsdag, april 22nd, 2015

EN ÅBEN OG NUANCERET PERSONLIGHED
– MED EN BRED OG FLEKSIBEL KOMPETENCEPROFIL
Jeg har en hurtig opfattelses-, vurderings- og omstillingsevne (En høj IQ / bevidsthedsniveau og alsidige livserfaringer), og er en kreativ og fleksibel opgaveløser (Stor bredde og variation i baggrundsviden, arbejdsmetoder og praktiske færdigheder).

Min kompetenceprofil er lavet med det formål, at give en sammenfattende beskrivelse af den viden og erfaring jeg kan trække på – og de overordnede referencerammer jeg kan spille sammen med – ved opgaveløsninger.

I oversigten kan du danne dig et hurtigt overblik over mine kompetencer.

Der er lavet uddybende online beskrivelser med konkrete eksempler til de enkelte afsnit – og så er det op til den enkelte, hvor meget der er brug for at dykke ned i detaljerne.

» KOMPETENCE CV

(Så lykkedes det alligevel, at lave en kortfattet overordnet introducerende sammenfatning :) )

Det kan ikke lade sig gøre at nå dem alle!

tirsdag, april 21st, 2015

Det kan ikke lade sig gøre at nå dem alle!

Ikke på det personlige plan.

Så hvor vidt du er forståelig eller ej?

Ja – for nogen. For andre ikke.

Dem, for hvem du virker uforståelig, dem passer du ikke sammen med.

Jeg ved godt, at mange mener, at man skal målrette sin profil til de sammenhænge, man gerne vil nå. Men så når man dem jo ikke alligevel. Man tilpasser sig. Og der er en verden til forskel på at tilpasse sig – og nå andre.

Så det er helt ok kun at have én offentlig profil :)

Synes jeg :)

Så bliver de mennesker, man ikke passer sammen med, automatisk filtreret fra.

En enkel “hat” – oveni: » Om kompetenceprofilen

Og så personligheden i overskrifter: » Mine personlige kompetencer

Resten er dokumentation og uddybning.

» Personlige kompetencer er unikke!

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet

Mine personlige kompetencer

tirsdag, april 21st, 2015
  • Personlighed (Åben, ærlig og udadvendt)
  • Åben, abstrakt og kreativ erkendelses-, definitions- og formidlingskompetence (Afklarende og inspirerende)
  • Udviklingskompetence (Paradigmeskift; Samarbejds- og koordineringskoncepter; Undervisnings- og læringsforløb – indenfor det tværfaglig og tværkulturelle felt)
  • Personlig omstillingsevne og læringskompetence (Oppe fra – og ned)
  • Tværkulturel koordinerings- og evalueringskompetence (Integritet, menneskelig realisme og jordforbindelse)
  • Social kompetence (Integritet, menneskelig realisme og jordforbindelse)
  • Ledelses- og samarbejdskompetence (Perspektivering, konkretisering og forankring)
  • Personlig ledelse (Perspektivering, konkretisering og forankring)

» KOMPETENCE CV

Om kompetenceprofilen

mandag, april 20th, 2015

Jeg har en hurtig vurderings- og omstillingsevne (En høj IQ / bevidsthedsniveau og livserfaring), og en noget utraditionel personlighed og erfaringsbaggrund, der kan være svær at beskrive i en forenklet stereotyp profil.

Min kompetenceprofil er lavet med det formål, at give en sammenfattende beskrivelse af den viden og erfaring jeg kan trække på – og de overordnede referencerammer jeg kan spille sammen med – ved opgaveløsninger.

I oversigten kan du danne dig et hurtigt overblik over indholdet.

Der er lavet uddybende online beskrivelser med konkrete eksempler til de enkelte afsnit – og så er det op til den enkelte, hvor meget der er brug for at dykke ned i detaljerne.

» KOMPETENCE CV

Personlige kompetencer er unikke!

mandag, april 20th, 2015

Personlige kompetencer er unikke, og der findes ikke en endegyldig standard for, hvordan man afklarer sine kompetencer.

De personlige kompetencer, er det, der stabiliserer integriteten i relation til det, der er sket – og det, der sker lige nu.

Så en personlig kompetenceprofil – skal virke genkendelig.

Kan du kende dig selv i den?

Og kan du stå inde for den?

Inspiration til kompetenceafklaring
Der findes et hav af forskellige metoder, til kompetenceafklaring. Der er oppe i tiden – med personlige profiler. Det er ikke lige godt alt sammen. Så vælg det ud, der passer til dig – og drop resten.

» Kompetence (Wikipedia)

» Danskernes kompetencer

» Forhåndsdefinerede personlige kompetencer (Kompetenceweb.dk)

» De fem vigtigste kompetencer (akademikerkampagnen)

» Beskriv dine kompetencer (Djøf)

» Djøfs KompetenceKit

» CV’et – din personlige profil (Jobbank.dk – Akademikernes jobbank)

Tests
Personlighedstests er ikke et sandhedsbarometer. Men det kan være en måde at få tankerne sporet ind på noget andet, end det man kender.

» Psykologiske selv-tests (Hjemmeside med link til et hav af gratis selvtests på nettet)

» Tests og evalueringer (Resultater og kommentarer til tests jeg har prøvet.)

Andres vurderinger?
Andres vurderinger er det, det er. Andres vurderinger.

Så det er det, andre ser – i dig – ud fra deres ståsted og synsvinkel. Og så ved du det…

Hvilken betydning du vil tillægge andres vurderinger?

Det afhænger nok mest af personen, tid og sted?

Er det vigtigt?

Er det vigtigt i generel forstand – eller kun i den givne situation?

Udviklingskompetence

søndag, april 19th, 2015

Hvad er det fællessproglige omdrejningspunkt?
Jeg har kompetence til at arbejde udviklingsorienteret med paradigmeskift, samarbejds- og koordineringskoncepter og undervisning og læring indenfor det tværkulturelle felt.

Der skal være et sammenfald mellem mit kendskab til terminologi, sociale vilkår og “rammer” – og en parallel til egne konkrete erfaringer, hvis jeg skal arbejde udviklingsorienteret med en problemstilling.

Paradigmeskift
Et paradigmeskift er en ændring i tænkemåde.

Jeg har tidligere arbejdet med definition og beskrivelse af paradigmeskift hos Center for Ligebehandling af Handicappede, hvor jeg var beskæftiget med at udrede, definere og beskrive begrebet tilgængelighed.

De tværkulturelle problematikker, der er aktuelle nu, er overgangene fra de kollektive til de individuelle identiteter. Specielt indenfor de psykiatriske, tværreligiøse og jobmæssige felter.

Det kunne være relevant at definere nogle individuelle “kommunikationsprofiler”, der modsvarer og erstatter de nuværende psykiske diagnoser. Ligesom det kunne være relevant, at lave en individualiseret definition af de etiske retningslinier, der stiller mennesker lige for det generelle samfund – på tværs af forskellene i kulturel baggrund og religiøse tilhørsforhold.

Overordnede erfaringsbeskrivelser, der giver et billede af den kompleksitet, der karakteriserer de tværkulturelle problemstillinger: » Den tværreligiøse “formel; » Relationskunst på “formel”.

Samarbejds- og koordineringskoncepter
Jeg har blandt andet erfaring med specialpædagogiske handleplaner til fastholdelse af stabiliteten og helheden i den individuelle kognitive læreproces indenfor det specialpædagogiske arbejdsområde – Og sundhedsprofiler.

Overordnet erfaringsbeskrivelse, der giver et billede af sammenspillet mellem den teoretiske verden og den praktiske verden: » Sundhedsprofiler & Videnskabsetik.

Undervisning og læring
Emner og problemstillinger som det kunne være relevant, at etablere nogle undervisningsforløb i: “Fordomsfabrikken” (Diagnoser og tankesystemer); Etik og grænser i arbejde med mennesker; Stabiliserende forankringsteknikker (» Udkast); Fra kaos til opgave (Projektarbejdsformen som konkretiseringsmetode) (» Udkast).

» KOMPETENCE CV

Kompetenceafklaring i underdrejede ståsteder?

søndag, april 19th, 2015

Kompetenceafklaring i underdrejede ståsteder kan blive en næsten umulig opgave.

Underdrejede ståsteder skal vi jo helst fri af. Men det er jo ikke nok at komme fri af det eksisterende, livet skal jo gerne kunne gå videre med noget andet i noget andet.

Nu er verden sjældent så åben og tolerant, at det kan lade sig gøre at foretage miljøskift, hvis ikke du selv er i stand til at dokumenter og definere dine egne personlige ståsteder. Det ville ellers være en anden og lettere måde at komme fri – og videre med noget andet.

For at kunne komme helt fri, skal der kunne defineres et parallelt mønster i det underdrejede – der matcher nogle referencerammer, der er forståelige i anden sammenhæng. Og det er ikke nogen nem opgave. Ellers kan man let lande som det evige “offer”, der aldrig får “fast grund under fødderne”.

Det, man som udgangspunkt skal prøve at gøre, er at definere det underdrejede ståsted, der passer til de sammenhænge, man ligger / har ligget underdrejet i. Og så “spille filmen” derfra. Der er ikke andre end os selv, hver især, der kan gøre det. For der er ikke andre end os selv, der ved, hvad vi hver især ved, tænker og har oplevet på det konkrete personlige plan.

Men det kan let blive en tung omgang, at skulle “tvære” rundt i en helt masse “gammelt skidt” – der på det konkrete plan er afviklet og overstået – for længe siden. For mit vedkommende.

Synes jeg.

» Mit forskningsspeciale

» KOMPETENCE CV

Kompetenceprofil…

fredag, december 7th, 2012

Det er ikke nogen nem opgave sådan at skulle definere og beskrive sig selv med tre sætninger, for at kunne implementere / integrere sig selv menneskelig konstruktivt i det danske samfund. Det er faktisk ret svært. Det er nemmere at forholde sig beskrivende til ydre ting…

Profiler er reducerede udsnit af “virkeligheden” – og det vigtigste for en god “profil” er, at man kan genkende sig selv i den. Ellers kan man godt lande med profiler, som ikke er direkte forkerte – men heller ikke særlig rigtige. Og spørgsmålet bliver så, hvor gode de så “i virkeligheden” er?

Hvis ikke man er “regelret” – så skal man jo heller ikke profileres “regelret”. For så er det jo andres “regelrette” opfattelse, der danner grundlag for profileringen. Det kan der komme mange mystiske ting ud af. Det har jeg oplevet nogle gange. Hvor jeg måtte konstatere, at det lød og så da meget tjekket og smart ud – men det havde bare ikke så meget med mig at gøre. Ikke fordi jeg er udpræget utjekket på alle områder – men jeg bare ikke ret god til det der med personlig strategisk profilering. Det bliver let noget underlig menneskelig kompliceret noget.

Men nu lykkedes det mig trods alt alligevel at få lavet en profil – som jeg godt kan kende mig selv i. Det hjalp, da jeg begyndte at “tegne” til :) For hvis man er en af dem, der danner overblik, vurderer situationer og problemstillinger, ser sammenhænge og paralleller – ved at “tænke” i billeder – så kan det ikke lade sig gøre at beskrive det på andre måder, end ved at “tegne” det…

Kompetenceprofil

Min største styrke er evnen til at forholde mig til, definere og beskrive sammenhængene mellem organisatoriske strukturer, menneskelige ressourcer og det praktisk velfungerende.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU.

Som person er jeg empatisk og analytisk – med sans for kreativ og praktisk problemløsning, en hurtig opfattelsesevne og en god jordforbindelse.

Opgaveerfaringer, uddannelse, kurser og færdigheder

» KOMPETENCE CV (PDF dokument)…

» Sammenhængen mellem ydre pres, indflydelse og trivsel…

» Dialog eller videndeling?

» Har det åbne samfund forstærket tabuiseringen?

» Praksisfællesskaber, civilsamfund og læring…

» Samfundspolitisk styring og regulering…

» Udvikling af mål og visioner i folkekirken…

» Fag, professioner – og professionalisme…

» Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Kontraktstyring og borgerdannelse…

» Handleplaner og pædagogik…

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS…

» Situationsbetinget videndeling og opgavebeskrivelser…

» Situationsbetinget dokumentation og analyse…

» Kvindeliv – om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Sådan informerer du alle! En vejledning i at informere handicappede.

» “LIVSNÆR” – dokumentation og analyse…

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…

Kompetenceprofiler…

torsdag, januar 19th, 2012

Der er mange forskellige opfattelser af hvad en kompetenceprofil skal indeholde – nu har jeg i stikordsform skrevet nogle af dem, jeg er stødet på – og som eventuelt vil være relevant for mig.

Læringskompetence…

Ledelseskompetence…

Formidlingskompetence…

Samarbejdskompetence…

Social kompetence…

Undervisningskompetence