Værkstedet…

|

…arbejdsbord for profiler, markedsføring og netværk…

Archive for the ‘…fag og erfaring’ Category

NB

torsdag, april 23rd, 2015

NB: En del af mine kurser og efteruddannelse (Psykologi, pædagogik og personlig ledelse) har jeg blandt andet taget for at kunne takle de problemstillinger, der var forbundet med nogle personligt voldsomme oplevelser. Det har også skærpet og nuanceret min dømmekraft og vurderingsevne, at jeg har en del træning i at forholde mig til og takle livets mere alvorlige og voldsomme problemer. (Livet i overlevelsesbanen: » Kultursociologi – Etisk Ligestilling & Socialpsykologi 1987 – 2015).

» KOMPETENCE CV

(Alvoren skal lige kobles på, så jeg (måske?) slipper for flere overfladiske og varmluftige eksperimenter. Det var jo det, der var hele formålet med, at begynde at skrive :) )

Tværfaglig koordinering…

mandag, juli 9th, 2012

Min faglige profil er tværfaglig koordinering.

Min teoretiske / uddannelsesmæssige baggrund har jeg i en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med Kommunikation, Pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU.

Jeg har beskæftiget mig med følgende hovedområder:

Kommunikation og samarbejde:

Direkte kommunikation og en fælles erkendt opfattelse af, hvad der er de virkelighedsnære realiteter og den fælles opgave – er grundlagt for et godt samarbejde.

» Den “slags” mennesker – i “skæve” miljøer…

» Skemakoordinering af kostvejledning og spisning på bostedet Solstriben…

» Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben…

» Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben…

» Ligeværdige mennesker KOMMUNIKERER – MED hinanden…

Organisationsudvikling i den offentlige sektor, arbejdsmiljø – og kontakten til borgeren

Den offentlige sektors organisationsstruktur og arbejdsmiljøet for de ansatte – sætter sig spor i kontakten og kvaliteten af servicetilbuddene til borgeren.

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Er vold en acceptabel nødvendighed – indenfor nogle jobområder?

» Vold og dårlig arbejdsmiljø på bosteder for voksne udviklingshæmmede – blev “syltet” i årevis…

» SELVETs realisering, ARBEJDSMILJØ – og psykisk KOLLAPS…

» Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…

Definition og implementering af begrebet tilgængelighed:

Begrebet tilgængelig kom til at danne grundlag for en mere ligeværdig dialog omkring handicappedes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, på lige fod med ikke-handicappede…

» “LIVSNÆR” – dokumentation og analyse…

» Samfundspolitisk styringsmodeller…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede…

Institutionsliv: Organisationsstruktur, kommunikation og fysiske rammer:

Råderummet for selvbestemmelse og dialog om hverdagsindholdet – møder sin begrænsning i strukturerede krav til personalet om at effektivisere deres arbejdsdag.

» SPROG, KOMMUNIKATION og SAMARBEJDE – mellem mennesker…

» Tillid, respekt, etik og grænser – mellem mennesker…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med voksne udviklingshæmmede…

Integration:

Rummelighedskonceptet har præget en fejlslagen integrationspolitik…

» Hvad er god integration?

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

Patientrollen – og stereotype, selvkontrollerende og sundhedsskadelige behandlingskoncepter:

Stereotype behandlingskoncepter baseret på selvkontrol, fjerner fokus for de basale behandlingselementer – og er sundhedsskadelige…

» Det komplicerer livet – når mennesker skaber en “videnskabelig” kompleksitet ud af det banale og enkle (Kost, Trivsel og Sundhed)…

» Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi…

» Diabetes 1 – Viden, vinkler og Værdier…

Min personlige styrke er en god organisationsforståelse, social forståelse – og gode evner for kommunikation og samarbejde, baseret på ligeværdig dialog, på tværs af traditionelle sociale skel og grupperinger…

Læs eventuelt mere om mine faglige og erfaringsmæssige baggrund – på siden » Fag & Samfund…