Fag og erfaring...

Tværfaglig koordinering...

Min faglige profil er tværfaglig koordinering.

Min teoretiske / uddannelsesmæssige baggrund har jeg i en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med Kommunikation, Pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU. » Uddannelse...

Jeg har beskæftiget mig med følgende hovedområder:

Kommunikation og samarbejde:

Direkte kommunikation og en fælles erkendt opfattelse af, hvad der er de virkelighedsnære realiteter og den fælles opgave – er grundlagt for et godt samarbejde.

» Den "slags" mennesker – i "skæve" miljøer…

» Skemakoordinering af kostvejledning og spisning på bostedet Solstriben...

» Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben...

» Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben...

» Ligeværdige mennesker KOMMUNIKERER – MED hinanden…

Organisationsudvikling i den offentlige sektor, arbejdsmiljø – og kontakten til borgeren

Den offentlige sektors organisationsstruktur og arbejdsmiljøet for de ansatte – sætter sig spor i kontakten og kvaliteten af servicetilbuddene til borgeren.

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Er vold en acceptabel nødvendighed – indenfor nogle jobområder?

» Vold og dårlig arbejdsmiljø på bosteder for voksne udviklingshæmmede – blev "syltet" i årevis…

» SELVETs realisering, ARBEJDSMILJØ - og psykisk KOLLAPS…

» Disciplinering - En moderne magtteknologi…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…

Definition og implementering af begrebet tilgængelighed:

Begrebet tilgængelig kom til at danne grundlag for en mere ligeværdig dialog omkring handicappedes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, på lige fod med ikke-handicappede…

» "LIVSNÆR" - dokumentation og analyse…

» Samfundspolitiske styringsmodeller…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Sådan informerer du alle! - En vejledning i at informere handicappede…

Institutionsliv: Organisationsstruktur, kommunikation og fysiske rammer:


Råderummet for selvbestemmelse og dialog om hverdagsindholdet – møder sin begrænsning i strukturerede krav til personalet om at effektivisere deres arbejdsdag.

» SPROG, KOMMUNIKATION og SAMARBEJDE - mellem mennesker…

» Tillid, respekt, etik og grænser - mellem mennesker…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Fra tilskuer til deltager - Om kommunikation og samhandling med voksne udviklingshæmmede…

Integration:


Rummelighedskonceptet har præget en fejlslagen integrationspolitik…

» Hvad er god integration?

» Kvindeliv - Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

Patientrollen - og stereotype, selvkontrollerende og sundhedsskadelige behandlingskoncepter:

Stereotype behandlingskoncepter baseret på selvkontrol, fjerner fokus for de basale behandlingselementer – og er sundhedsskadelige…

» Det komplicerer livet – når mennesker skaber en "videnskabelig" kompleksitet ud af det banale og enkle (Kost, Trivsel og Sundhed)…

» Diabetes 1 - En somatisk sygdom - og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi…

» Diabetes 1 - Viden, vinkler og Værdier…Min personlige styrke er en god organisationsforståelse, social forståelse – og gode evner for kommunikation og samarbejde, baseret på ligeværdig dialog, på tværs af traditionelle sociale skel og grupperinger…Læs mere om min erfaringsbaggrund på siden » Fag & Samfund...

...

Venlig hilsen Ulla...